Vyberte stránku

ORP metr přenosný

Popis

Specifikace produktu

Kompaktní měřicí přístroj pro zjišťování REDOX poenciálu (ORP) v rozsahu ±999 mV

Přístroj 169B pro měření REDOX potenciálu (ORP)

  • Měřicí rozsah: ±999 mV
  • Rozlišení přístroje: 1 mV
  • Přesnost přístroje: ±5 mV
  • Rozměry: 150 x 27 x 20 mm
  • Provozní teplota: 0 °C – 50 °C
  • Hmotnost: 48 g
  • Napájení: 2 x 3 V baterie (CR2032) nejsou součástí dodávky

Rozsah dodávky: REDOX přístroj, ochr. kryt, angl. návod.

Vysvětlení pojmu REDOX potenciál (oxidačně redukční potenciál)
Napětí (potenciál) redox vypovídá o tom, jak silně redukční, respektive oxidační je testovaný roztok (voda). Záporná hodnota napětí znamená, že je oproti normální vodíkové elektrodě roztok redukční. Kladná hodnota poukazuje na to, že roztok působí oxidačně. Napětí (potenciál) redox vyjadřuje v milivoltech (mV) redukční stav systému a znamená napětí mezi standardní vodíkovou elektrodou a příslušným oxidačně-redukčním přechodem.
Redukčně-oxidační rovnováha ve vodě se měří jako změna elektrického napětí na měřicí platinové elektrodě, která je umístěna v konstantní vzdálenosti od srovnávací elektrody. Tento jev vypovídá o stavu redukčních a oxidačních činidel v roztoku (ve vodě). Redukce představuje příjem elektronů daného prvku, většinou vodíku (kyselé, neutrální nebo zásadité neboli alkalické prostředí). Naopak oxidace je projevem přítomnosti akceptorů (příjemců) elektronů, většinou kyslíku. Velmi nízký oxidační potenciál je nejpříhodnější prostředí pro obratlovce, tedy i ryby a ostatní živočichy přijímající kyslík z okolí (z vody).
Pro měření redox napětí (potenciálu) se používají různé elektrochemické měřicí systémy. Toto měření se provádí s takzvanou redox elektrodou (ORP). Tato elektroda je sestavena z jedné měřicí a z jedné vztažné (referenční) elektrody. Měřící funkci zde namísto skleněné membrány přebírá kovová platina. Sklon rozpuštěných iontů v roztoku odevzdávat anebo přebírat elektrony určuje potenciál (napětí) platiny. Dnes běžně používané redox elektrody obsahují místo normální vodíkové elektrody (UH) referenční systém stříbro/chlorid stříbrný (UAg/AgCl).