Vyberte stránku

Chladič vzorků AQT-NEREZ 400

Popis

Specifikace produktu

Chladič vzorků slouží k ochlazení vody, z parních a horkovodních systémů, při odběru vody pro analýzy a kontrolu.

  • vyroben z nerez oceli
  • umisťuje se podle potřeby tak, aby byl dobře přístupný pro obsluhu
  • chlazení se provádí studenou vodou zavedenou do pláště chladiče
  • přívod chladící vody se zapojuje na horní hrdlo 1 pomocí uzavírací armatury (kulový kohout)
  • chlazené medium 3 vstupuje do chlazeného hada přes uzavírací armaturu
  • výstup vychlazeného vzorku 4 je vyveden nad odtokovou výlevku 5
  • výlevka je ve spodní části opatřena závitem pro zapojení do odpadu
  • údržba chladiče se omezuje pouze na vnější kontrolu chladiče a kontrolu funkce přívodních ventilů
  • pokud se pro chlazení používá surová neupravená voda, může za čas dojít ke snížení přestupu tepla v důsledku vytvoření vodního kamene na chladícím hadu. Pro jeho odstranění se doporučuje použít vhodný druh chemické vyvářky a pak důkladný proplach.
  • Chladič vzorků se montážně připevňuje pomocí úchytové upínky nebo „přivařením“ k nosné pásovnici